Vítejte... Dnes je 22.05. 2024 16:28
Svátek má: Emil, blahopřejeme!
Pro pokračování na stránce

Muži v dámském oblečení

musíte spňovat tyto body.

1. je mi více než osmnáct let

2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky, potvrzuji, že splnuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky

3. souhlasím s užitím sexuálně orientovaného materiálu pro svoji osobní potřebu, a to v soukromí, sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně

4. budu si vybírat a používat pouze a výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, ve kterém se nacházím

5. neposkytnu ani nepřímo neumožním prístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují všechny podmínky uvedené v tomto prohlášení

Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1. až 5., prosím pokracujte. Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body 1. až 5., prosím opusttě ihned tyto stránky.


Pokračovat        Odejít